péntek, október 05, 2007

A gyurcsányi veszedelem

Milyen érdekes: mekkora energiák szabadulnak föl egypártban, sőt egy parlamentben, ha valaki odáigmerészkedik, hogy a képviselők jogait próbáljamegpiszkálni. Plusz még a pártpénz-rendszert is, ugye. Aztaz anyagi és státuszbéli katyvalékot, amelyik egyébkéntközröhej tárgya Magyarországon. Ami nem csak a választókszemében nevetséges és méltánytalan, hanem néha tán még azérintettek is röstellik. Az előjogok és a lehetőségektekintetében olyan viszonyok alakultak ki, amelyekmindennek ellentmondanak, ami egy modern állambanelvárható - pláne, ha annak létérdeke az árnyékpénzeknapvilágra hozása, és ennek érdekében törvénykezni ismerészel. Olyan pártoknak, amelyek nyilvánvalóantörvénytelenül jutnak pénzekhez, és olyan képviselőknek,amelyek nyilvánvalóan az állampolgári egyenlőséget cinikusmódon megcsúfoló eszközökkel jutnak jövedelmekhez,tulajdonképpen semmi keresnivalójuk a törvényalkotásban.Ezt lassan meg kellene érteni.
Meg azt is, hogy Gyurcsány Ferenc nem is tehet mást, minthogy legalább kísérletet tesz az öntisztálkodásra, mielőtta pártjára és a kormányára - és a parlamentjére! - dől egyminden erkölcsi eresztékében recsegő rendszer.
Kicsit nevetséges, hogy pont ilyenkor támad hatalmasribillió, ami odáig megy, hogy hirtelen tulajdonképpennélküle is meglenne a pártja. Sőt, tán még az ötpárti,nemzeti egységfront is létrejön a gyurcsányi veszedelemellen.
Akkor kellett volna ribilliózni, amikor már nyilvánvalóvávált - évekkel ezelőtt -, hogy a politikai osztály hogyanműködteti a pénzek lenyúlásának rendszerét. Vagy akkor,amikor Gyurcsány Őszödön beszélt, és nem mondta, ordítva,hogy ez a legnagyobb bunkó böszmeség, amivel szembe kellnéznie pártjának - meg a többieknek is. Mert, havalamiről, erről hazudtak éjjel nappal, összenemzetiegységben a rajtuk röhögő összenemzetnek.
Persze az is megoldás, ha a képviselők kétharamadosanelzavarják Gyurcsányt, és mindjárt dekrétumban vezetik bea köztársasági nemesség intézményét. Lényege - nyilván -,hogy akit megválasztanak, az köteles nem adózni, és tilosőt vizsgálni, vagyonilag legalább - és ez terjedjen ki ajogi személyekre is - praktikusan a pártokra. Aki meg eztkifogásolja, az deresre húzattatik.
Elég ebből! Most.

Nincsenek megjegyzések:

Fodor Ákos: ECCE HOMO

Fenyegetésük
mulatságos. De ahogy
félnek: megrémít.

Népszerű bejegyzések